Liên hệ

Công ty Cổ phần Step Up

Địa chỉ: Số 8, Đường 4, Lý Phục Mạn, P. Bình Thuận, Quận 7, HCM

Điện thoại: (028) 3773 1679

Di động: +84 981 184 880 -  +84 902 91 32 86

Email: phamlethanhthuy1@gmail.com - stepup0302@gmail.com

Liên hệ

Thông tin công ty

  Số 8, Đường 4, Lý Phục Mạn, P. Bình Thuận, Quận 7, HCM

  +84 902 91 32 86

phamlethanhthuy1@gmail.com - stepup0302@gmail.com