1. Dép chiếu quế có giặt rửa được không? Dép chiếu quế là sản phẩm được làm từ các chất liệu thiên nhiên như chiếu cói và bột quế. Dép chiếu quế có thể giặt rửa trong quá trình sử dụng mà...